Butikk

 

 

 

 

punkt Startsiden
punkt Tjenester
punkt Målgruppe
punkt Veileder
punkt Kontakt
punkt Samarbeidspartnere
punkt Gjestebok

 

 

 

Jan Laursens hjemmeside

Tjenester

Det tilbys tjenester innen målrettet miljøarbeid. Målrettet miljøarbeid er en fellesbetegnelse for behandling og opplæring som retter seg etter følgende mal:

punkt

Kartlegging - herunder bl.a. "sertifisering" i Basisregistrering

punkt

Målvalg

punkt

Metodevalg

punkt

Registrering

punkt

Evaluering

Gjennom å organiserer fagjobbingen etter denne malen er det mulig å kvalitetssikre tjenestene vi yter til våre klienter. Med kvalitetssikring menes at vi til enhver tid fører kontroll med effekten av vårt arbeid. Dette er viktig for å ha kontroll over fremdriften i forhold til behandlings- og opplæringsmålene våre. Men minst like viktig er det å føre kontroll for å kunne stoppe behandling/opplæring som ikke har effekt.

Hvordan ytes tjenestene?

Tjenestene ytes fortrinnsvis der hvor klienten bor. Dette betyr at veileder kommer til dere. Ellers tilbys tjenestene i følgende former:

punkt

Direkte klientveiledning

punkt

Personalveiledning

punkt

Kurs og workshops

punkt

Utarbeiding av opplærings- og behandlingstiltak

 

 

               

 

           

OBS! Unngå toll og avgift: Hold fakturaen under N.kr.200,-

Hilsen Jan