Butikk

 

 

 

 

 

punkt Startsiden
punkt Tjenester
punkt Målgruppe
punkt Veileder
punkt Kontakt
punkt Samarbeidspartnere
punkt Gjestebok

 

 

 

 

 

 

 

Jan Laursens hjemmeside

 

Jan Laursen:                                              

Utdannet fritidspædagog 1982 (godkjent som førskolelærer i Norge), dramaveileder 1983 (DK), Pedagogisk seminar/ faglærer 1988 (N), Seksualveileder 1994 (N). Har ellers jobbet innen spesialskolesystemet, fylkesbarnevernet, HVPU, fagveileder i kommunale tjenester for psykisk utviklingshemmede, vernepleierkonsulent/ vernepleier 1 i Oppland Fylkeskommune/ Oppland sentralsykehus HF med tjenestested Habiliteringstjenesten for voksne. Medforfatter til kartleggingsverktøyet "Basisregistrering". I dag ansatt som veileder ved Avd. for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

 

Veiledningserfaring:

punkt Etablering av prosjekter rundt enkelt klienter med spesielle behov
punkt Etablering av fagadministrative system som sikrer informasjonsflyt og som sikrer lik praksis overfor klienten
punkt Direkte klientveiledning
punkt Etablering av "avtalestyring" ("dagsplanstyring")
punkt "Hands on" trening - trening som retter seg inn mot nærpersoner i samhandlingssituasjoner med klienten
punkt Gruppeveiledning og undervisning
punkt Videoveiledning
punkt Telefon veiledning
punkt Forelesningsvirksomhet (Norsk Atferdsanalytisk Forening, Helse og Sosial Høgskoler samt SOR's landskonferanser)

Har i samarbeid med Terje Gundhus skrevet kapitlet om Avtalestyring i boken Utviklingshemning og habilitering, utgitt av Universitetsforlaget 2009.

Har i samarbeid med Astri Hasle skrevet kapitlet om Behandling av passivitet, vegring og utagering hos kvinne med moderat utviklingshemming i boken Atferdsavtaler, utgitt av Gyldendal Akademisk 2010.

Bestill (klikk) bøkene:

OBS! Unngå toll og avgift: Hold fakturaen under N.kr.200,-

Hilsen Jan