punkt Startsiden
punkt Tjenester
punkt Målgruppe
punkt Veileder
punkt Kontakt
punkt Samarbeidspartnere
punkt Gjestebok

 

 

 

Velkommen til

Jan Laursens hjemmeside

Opplæring og veiledning i effektive og positive behandlingsmetoder basert på

Anvendt Atferdsanalyse ( ABA - Applied Behavior Analysis )

og Målrettet Miljøarbeid

aadfærdsanalyse ABA-forum

Tjenestemottakere har krav på

effektiv og veldokumentert behandling og opplæring

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Unngå toll og avgift: Hold fakturaen under N.kr.200,-

Hilsen Jan 

    Butikk